ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφη - Κυκλάδες - Μήλος

Αρπαγή της Θέτιδας από τον Πηλέα


 

Αμφορέας, ύψος 75 εκ., περ. 630-600 π.Χ., Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας

 

Μηλιακός αμφορέας. Σώζεται κατά το ήμισυ καθέτως. Συγκολλήθηκε από πολλά κομμάτια και συμπληρώθηκε με γύψο. Η διακόσμηση οργανώνεται σε ζώνες. Στον ψηλό κυλινδρικό λαιμό απεικονίζεται η αρπαγή της Θέτιδος από τον Πηλέα, καθώς και παραπληρωματικά μοτίβα μέσα στο διακοσμητικό πεδίο. Η παράσταση βρίσκεται εντός μετόπης που ορίζεται από δικτυωτό πλέγμα μέσα σε πλαίσιο από ομάδα κατακόρυφων γραμμών. Στον ώμο φέρει γλωσσωτό κόσμημα σε ζώνη που ορίζεται πάνω και κάτω από δύο παράλληλες οριζόντιες λεπτές ταινίες. Στο σώμα, η διακόσμηση οργανώνεται σε τρεις ζώνες, κάθε μία από τις οποίες ορίζεται από γλωσσωτό κόσμημα μεταξύ παράλληλων λεπτών ταινιών. Στην ανώτερη ζώνη σώζεται αποσπασματικά άρμα με δύο ανδρικές μορφές, καθώς και παραπληρωματικά κοσμήματα στο πεδίο. Ακολουθεί ζώνη με χήνες προς τα δεξιά, και τέλος ζώνη με καρδιόσχημες έλικες. Στο περιχείλωμα φέρει κάθετες παράλληλες πινελιές καστανού χρώματος. Κάτω από τους ώμους εκφύονται δύο οριζόντιες λαβές που φέρουν λοξές γραμμές. (Πηγή:  Ο Πολιτισμός στον φηφιακό δημόσιο χώρο)

 

Μηλιακός αμφορέας Μηλιακός αμφορέας

 

Μηλιακός αμφορέας

 

 

Πηγή: Ο Πολιτισμός στον φηφιακό δημόσιο χώρο δεσμός