ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ζωγράφος του Αμφορέα του Μονάχου, Διόνυσος και Σάτυρος, Αναχώρηση πολεμιστή


Στάμνος ύψος 36,5 εκ., διάμετρος 33,1 εκ., περίπου 500 π.Χ., Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου G 54

 

Στη μια όψη εικονίζεται Σάτυρος καθώς γεμίζει από μια οινοχόη τον κάνθαρο που κρατά ο Διόνυσος. Στην άλλη όψη αναχώρηση πολεμιστή με νέα να σερβίρει από μια οινοχόη κρασί σε φιάλη που κρατά ο πολεμιστής που αναχωρεί, καθώς ετοιμάζεται να κάνει σπονδή.

 

Ζωγράφος του Αμφορέα του Μονάχου

\

 

Ζωγράφος του Αμφορέα του Μονάχου

 

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου δεσμός