ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ζωγράφος του Νίκωνος, Αθηνά


 

Πελίκη, ύψος 34,29 εκ., βρέθηκε στη Νόλα, περίπου 460-450 π.Χ., Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο, 1836,0224.13/E299

 

Στη μια πλευρά εικονίζεται η Αθηνά κρατώντας άφλαστο (η κυρτή πρύμνη ενός πλοίου με τα στολίδια της) και στην άλλη γυναικεία μορφή (η Ασία;).

 

Ζωγράφος του Νίκωνος

 

Πηγές: Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο δεσμός Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός