ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Πασέας, Σκηνή μάχης, Αίαντας, αρπαγή της Κασσάνδρας


 

Πινάκιο διάμετρος 18,7 εκ., περίπου 520-510 π.Χ. Yale University, 1913.169

 

Στο πινάκιο εικονίζεται ο Αίαντας να τραβά από τα μαλλιά τη γυμνή Κασσάνδρα που έχει προσπέσει ως ικέτης στο άγαλμα της Αθηνάς.

 

Πασέας, Αίαντας, αρπαγή της Κασσάνδρας

 

Πηγές: Yale University, Perseus εικ., Classical Art Research Centre and the Beazley Archive