ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Πειθίνος, Αρπαγή της Θέτιδας από τον Πηλέα, Ερωτικές σκηνές


 

Κύλικα ύψος 13 εκ., διάμετρος 34,2 εκ., περίπου 470 π.Χ., Βερολίνο, Antikenmuseen F 2279

 

Το εσωτερικό της κύλικας είναι διακοσμημένο με την αρπαγή της Θέτιδας από τον Πηλέα. Ο Πηλέας σφίγγει στην αγκαλιά του την Θέτιδα ενώ φίδια και λιοντάρι φαίνεται πως τον απειλούν, υποδηλώνοντας έτσι τις μεταμορφώσεις της Θέτιδας προκειμένου να αποφύγει την αρπαγή.

Η εξωτερική πλευρά του αγγείου είναι διακοσμημένη με ερωτικές σκηνές.

 

Πειθίνος

Πηγή φωτογραφίας χρήστης Sailko Βικιπαίδεια.

Πειθίνος

 

Πηγή φωτογραφίας χρήστης Carole Raddat Βικιπαίδεια.

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Βερολίνο, Antikenmuseen δεσμός