ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ζωγράφος του Περσέα, Άνδρας με πυρσούς


 

Αμφορέας, ύψος 30,9 εκ. περίπου 460 π.Χ., V.G. Simkhovitch Collection 63.105.153

 

Στην α' όψη του αγγείου εικονίζεται άνδρας να κρατά δύο πυρσούς και να κατευθύνεται προς τα αριστερά κοιτώντας πίσω του. Η παράσταση ίσως να σχετίζεται με κάποια τελετουργία.

 

Ζωγράφος του Περσέα

 

 

Πηγές: V.G. Simkhovitch Collection