ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ζωγράφος των Σειρήνων, Ηρακλής-Δηιάνειρα, Ερμής-Άργος


 

Πελίκη ύψος 50 εκ., διάμετρος 37,6 εκ., περίπου 480-470 π.Χ., Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου G 229

 

Στη μια όψη παριστάνεται αριστερά η Αθηνά με κράνος, δόρυ και την ασπίδα. Στο κέντρο ο Ηρακλής με τη λεοντή και το ρόπαλο ακουμπισμένο στον αριστερό ώμο ετοιμάζεται να πάρει στην αγκαλιά του από τη Δηιάνειρα τον γιο του Ύλλο. Δεξιά βρίσκεται ο Οινέας, ο πατέρας της Δηνιάνειρας.

Στην άλλη όψη εικονίζεται ο Ερμής καθώς σκοτώνει τον πανόπτη Άργο. Δεξιά ένας άντρας με ραβδί.

 

Ζωγράφος των Σειρήνων

 

Ζωγράφος των Σειρήνων

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου δεσμός