ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ζωγράφος του Τήλεφου, Διόνυσος, Διονυσιακές σκηνές


 

Κύλικα, ύψος 9,5 εκ., διάμετρος 22,7 εκ., περίπου 470-460 π.Χ., Βοστόνη, mfa 95.30

 

Στο μετάλλιο εικονίζεται ο Διόνυσος κρατώντας θύρσο και μικρό πάνθηρα.

Στις δύο εξωτερικές πλευρές από δύο Μαινάδες και ένα Σάτυρο σε διονυσιακές στιγμές.

 

Ζωγράφος του Τήλεφου

 

Ζωγράφος του Τήλεφου

 

Ζωγράφος του Τήλεφου

 

Πηγές: Βοστόνη, mfa δεσμός, Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Perseus δεσμός