ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ζωγράφος του Τιθωνού, Ηώ και Τιθωνός (επώνυμο αγγείο)


 

Αμφορέας με λαιμό ύψος 30,4 εκ., διάμετρος 18,6 εκ., περίπου 490 π.Χ., Βοστόνη, mfa 03.816

 

Στη μια πλευρά εικονίζεται ο θνητός Τιθωνός κρατώντας λύρα και η φτερωτή Ηώ.

Στην άλλη πλευρά νέος με λύρα.

 

Ζωγράφος του Τιθωνού

 

Ζωγράφος του Τιθωνού

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Βοστόνη, mfa δεσμός