ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ζωγράφος του Τιθωνού, Αθηνά


 

Λήκυθος ύψος 34,9 εκ., διάμετρος 11,8 εκ., περίπου 480 π.Χ., Νέα Υόρκη, met 27.122.6

 

Στο αγγείο εικονίζεται η Αθηνά με χιτώνα, πέπλο, αιγίδα, διάδημα και κρατά το δόρυ με το δεξί και με το αριστερό το κράνος της.

 

Ζωγράφος του Τιθωνού

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Νέα Υόρκη, met δεσμός