ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ζωγράφος του Τιθωνού, Νέστορας-Αντίλοχος


 

Αμφορέας με λαιμό ύψος 30,9 εκ., διάμετρος 10,2 εκ., περίπου 470 π.Χ., Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου G 213

 

Στη μία πλευρά του αγγείου εικονίζεται ο Αντίλοχος(;) με χλαμύδα, δόρυ, ασπίδα και κορινθιακό κράνος και στην άλλη ο Νέστορας με χιτώνα, ιμάτιο και σκήπτρο, όπως φαίνεται από την επιγραφή.

 

Ζωγράφος του Τιθωνού

 

Ζωγράφος του Τιθωνού

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου δεσμός