ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφη - Λακωνική

Ζωγράφος του Τυφώνα, Πότνια θηρών


 

Αλάβαστρο ύψος 7,2 εκ., διάμ. 3,7 εκ., περ. 560 π.Χ., Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου A 468

 

Στο μετάλλιο εικονίζεται η Πότνια θηρών κρατώντας από τα χέρια της δύο κύκνους.

 

Ζωγράφος του Τυφώνα

 

Πηγή Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου δεσμός