Οι εγκλίσεις του ρήματος στα Νέα Ελληνικά

  • Ν.Ε. Γλώσσα • φωνή-συζυγία • διάθεση • εγκλίσεις • θέμα • αύξηση • χρόνοι • κλίση • μετοχή •

Τι είναι οι εγκλίσεις;

Πόσες και ποιες εγκλίσεις έχουμε;

Η οριστική και η σημασία της

Η σημασία της υποτακτικής

Η σημασία της προστακτικής

Συγκεντρωτικός πίνακας με τις σημασίες των εγκλίσεων

Ασκήσεις

Βιβλιογραφία - Δικτυογραφία