ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ

Γεωμετρική Αγγειογραφία, Πρωτογεωμετρική


 

Αμφορέας. 1050 - 1000 π.Χ. Ύψος 39,7 εκ.

 

αμφορέας

 

Το αγγείο είναι διακοσμημένο με δύο ζεύγη ομόκεντρων κύκλων που έγιναν με διαβήτη. Διακρίνονται ακόμη κυματοειδείς γραμμές. Οριζόντιες γραμμές από σκούρο καφέ διατρέχουν το αγγείο.