ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ

Γεωμετρική Αγγειογραφία, Πρωτογεωμετρική


 

Αμφορέας. 1150 π.Χ. Μουσείο Κεραμεικού.

 

πρωτογεωμετρικός αμφορέας

 

Πάνω από μια ζώνη με τρεις γραμμές είναι σχεδιασμένα ζεύγη ημικυκλίων (κρεμάμενα ημικύκλια) που έγιναν με διαβήτη με πολλαπλό πινέλο. Ανάμεσα τους διακρίνονται κυματοειδείς γραμμές.

Στην κοιλιά του αγγείου υπάρχει διακόσμηση με οφιοειδή γραμμή. Χαμηλότερα, στο τέλος των λαβών, τρεις γραμμές διατρέχουν το αγγείο.