Γεωμετρική Αγγειογραφία, Γεωμετρική μέση

εικεικεικ

Αττική Πυξίδα. 800 π.Χ. περίπου. Ύψος 0,56 εκ.

 

Γεωμετρική Αγγειογραφία, Γεωμετρική, αττική πυξίδα Το σώμα του κυρίως αγγείου είναι διακοσμημένο με γεωμετρικά μοτίβα. Ανάμεσα στις λαβές υπάρχει μια ζώνη με μαίανδρο. Δεξιά και αριστερά της ζώνης εικονίζεται από ένα άλογο στραμμένο προς το κέντρο.

αρχική