ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πλούσιος ή Στολισμένος ρυθμός (Ύστερη Κλασική Ι)

Ζωγράφος του Rodin 1060, Αφροδίτη, Έρωτας


 

Κωδωνόσχημος κρατήρας ύψος 17 εκ., περ. 350-325 π.Χ., Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη 22520

 

Στη μία πλευρά εικονίζεται προτομή Αφροδίτης με Έρωτα. Η άλλη πλευρά διακοσμείται με δύο όρθιες ανδρικές μορφές.

 

Ζωγράφος του Rodin 1060

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη δεσμός