ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος των Αθηνών 1826, Γυναίκα


 

Λήκυθος λευκού εδάφους, ύψος 24,13 εκ., περ. 470-460 π.Χ., Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο 1894,0718.6/D26

 

Στο αγγείο εικονίζεται γυναίκα να κάθεται σε κλισμό κρατώντας στα χέρια της λήκυθο και ρόδι.

 

Ζωγράφος των Αθηνών 1826

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο δεσμός