ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος των Αθηνών 1826, Προετοιμασία για επίσκεψη σε τάφο


 

Λήκυθος λευκού εδάφους, ύψος 14,3 εκ., περ. 460 π.Χ., Παρίσι, Cabinet des Medailles 476

 

Στα αριστερά μια νέα με κορδέλες στα χέρια. Μπροστά της στέκεται μια δεύτερη που κρατά αλάβαστρο και λουλούδι.

 

Ζωγράφος των Αθηνών 1826

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Παρίσι, Cabinet des Medailles δεσμός