ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πλούσιος ή Στολισμένος ρυθμός (Ύστερη Κλασική Ι)

Ζωγράφος του Λούβρου G 508, Διόνυσος, Ερμής, Σάτυρος, Μαινάδα


 

Κωδωνόσχημος κρατήρας ύψος 33 εκ., περίπου 380-360 π.Χ., San Francisco, Fine Arts Museum of San Francisco 24876

 

Μαινάδα με θύρσο στο χέρι είναι στραμμένη προς τον καθιστό Διόνυσο που κρατάει επίσης θύρσο.  Πίσω από τη Μαινάδα κάθεται ο Ερμής τον οποίο στεφανώνει Μαινάδα. Δεξιά Σάτυρος με κέρας.

 

Ζωγράφος του Λούβρου G 508

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, San Francisco, Fine Arts Museum of San Francisco δεσμός