ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Aberdeen, Σκηνή γυναικωνίτη


 

Πυξίδα ύψος 15,24 εκ., 450-430 π.Χ., Dallas, Museum of Fine Arts, 1968.28

 

Κυρίαρχο στοιχείο στη διακόσμηση του αγγείου είναι η πόρτα, που ξεχωρίζει τα γυναικεία διαμερίσματα από τους υπόλοιπους χώρους της αρχαίας κατοικίας. Και στις δύο πλευρές εικονίζονται γυναίκες με πουλί. Στη μια πλευρά γυναίκα κάθεται σε κλισμό κι έχει στα πόδια της πουλί ενώ μια δεύτερη κρατά μια μικρή λάρνακα. Ένα καλάθι για το μαλλί συμπληρώνει τη σύνθεση.

Στην άλλη πλευρά πάλι δύο γυναίκες, μόνο που η μια κρατάει το πουλί στο χέρι και το δείχνει στη δεύτερη που τρέχει.

 

Ζωγράφος του Aberdeen

 

Ζωγράφος του Aberdeen

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Dallas, Museum of Fine Arts, δεσμός