ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Αχιλλέα, Αχιλλέας


 

Αμφορέας τύπου β ύψος 62 εκ., 450 π.Χ., Vatican City, Museo Gregoriano Etrusco Vaticano, 16571

 

Στο ομώνυμο αγγείο του Ζωγράφου του Αχιλλέα εικονίζεται ο Αχιλλέας να φορά ένα δερμάτινο θώρακα διακοσμημένο με γοργόνειο. Με το αριστερό του χέρι, στο οποίο είναι τυλιγμένος ένας μανδύας κρατά ένα ασυνήθιστα μακρύ ακόντιο. Η ασυνήθιστη στάση του Αχιλλέα παραπέμπει στο "Δορυφόρο" του Πολύκλειτου, που κατασκευάζεται την ίδια περίοδο.

 

Ζωγράφος του Αχιλλέα GP

 

Ζωγράφος του Αχιλλέα

 

Ζωγράφος του Αχιλλέα

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Vatican City, Museo Gregoriano Etrusco Vaticano, δεσμός