ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Αίγισθου, Ο Δίας καταδιώκει γυναίκα


 

Πελίκη ύψος 41,91 εκ., βρέθηκε στο Βούλτσι, περ. 480 π.Χ., Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο 1836,0224.63/E375

 

Στη μία όψη του αγγείου ο Δίας καταδιώκει γυναίκα. Ανάμεσα στις μορφές η επιγραφή ΚΑΛΟΣ

Στην άλλη όψη νέος και νέα.

 

Ζωγράφος του Αίγισθου

 

Ζωγράφος του Αίγισθου

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο δεσμός