ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος της Αλταμούρα, Αναχώρηση νεαρού πολεμιστή


 

Καλυκωτός Κρατήρας ύψος 35,9 εκ., διάμετρος 35,8 εκ., 475-450 π.Χ., Βαλτιμόρη, The Walters Art Museum, 48.262

 

Στην α' όψη εικονίζεται ένα άλλο ορόσημο στην ζωή ενός νεαρού άνδρα. Στο αποκορύφωμα των ετών εκπαίδευσης, ένας πολεμιστής βρίσκεται δίπλα στον οικογενειακό βωμό  έτοιμος προς αναχώρηση για τον πόλεμο. Στο αριστερό του χέρι κρατά το δόρυ.

Μια νεαρή γυναίκα στη δεξιά μεριά ετοιμάζει την ασπίδα του και απλώνει το χέρι της για να του δώσει το κράνος του.

 

Ζωγράφος της Altamura

 

Στη β' όψη του αγγείου εικονίζεται ο παιδαγωγός (;) του νέου, στηριγμένος στο μπαστούνι του καθώς τον περιμένει.

 

Ζωγράφος της Altamura

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Βαλτιμόρη, The Walters Art Museum, δεσμός