ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Barclay, Απόλωνας, Άρτεμη, Ερμής


 

Στάμνος ύψος 33,5 εκ., περ. 450-440 π.Χ., Βιέννη, Kunst Historisches Museum IV 3733

 

Στο αγγείο εικονίζεται στη μέση ο Απόλλωνας κρατώντας τη λύρα στο αριστερό χέρι του και παράλληλα τείνει τη φιάλη που κρατά στο δεξί προς την Άρτεμη που κρατά τόξο και οινοχόη. Δεξιά ο Ερμής με το κηρύκειο.

 

Ζωγράφος του Barclay

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Βιέννη, Kunst Historisches Museum δεσμός