ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος της Bologna 279, Αμαζονομαχία


 

Ελικωτός κρατήρας 470-460 π.Χ., Basel, Antikenmuseum und Sammlung Ludwig, BS486

 

Στο σώμα του αγγείου έχουμε μια πληθωρική σύνθεση της Αμαζονομαχίας. Οι μορφές παρουσιάζονται σε πολύ υψηλή ζωφόρο, σε διαφορετικά επίπεδα και με επικαλύψεις.

Στο λαιμό σκηνή συμποσίου.

 

Ζωγράφος της Bologna 279

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, πηγή φωτογραφίας: Χρήστης MatthiasKabel, Βικιπαίδεια