ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Σικάγου, Σκηνή συμποσίου


 

Στάμνος με καπάκι, ύψος 33,3 εκ., 450 π.Χ., Boston, mfa, 01.8082a-b

 

Σκηνή συμποσίου

Στη μία όψη εικονίζονται στα δεξιά ένας νέος να είναι στραμμένος προς τα πίσω και να πραγματοποιεί μια χορευτική φιγούρα. Στο κέντρο της παράστασης μια νέα παίζει δίαυλο. Ακολουθεί ένας τρίτος γενειοφόρος άνδρας στραμμένος προς τα πίσω.

Στη β' πλευρά του αγγείου ακολουθούν άλλοι τρεις άντρες, δύο από τους οποίους κρατούν στα χέρια τους σκύφους.

 

Ζωγράφος του Σικάγου

 

Ζωγράφος του Σικάγου

 

Ζωγράφος του Σικάγου

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Perseus δεσμός, Boston, mfa δεσμός