ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Κόδρου, Γέννηση του Εριχθόνιου


 

Κύλικα ύψος 12 εκ., περ. 430 π.Χ., Βερολίνο, Antikenmuseen F2537

 

Από τη γη αναδύεται η Γαία φέροντας μαζί της τον μικρό Εριχθόνιο που τον παραδίνει στην Αθηνά. Ο μικρός είναι γυμνός και γύρω του φέρει αποτροπιαστικό φυλακτό. Για να μην τον τρομάξει η θεά έχει γυρίσει στην πλάτη της την αιγίδα με το φοβερό γοργόνειο. Πίσω από τη Γαία εικονίζεται ο φιδωτός Κέκροπας ενώ πίσω από την Αθηνά στέκεται ο Ήφαιστος και ακολουθεί η Έρση, μία από τις τρεις κόρες του Κέκροπα. Η παράσταση συνεχίζεται στην άλλη πλευρά με την Άγραυλο, τον Ερεχθέα, την Πάνδροσο και ακολουθούν ο Αιγέας και ο Πάλλας. Όλοι βασιλιάδες είναι στεφανωμένοι και κρατούν σκήπτρο.

Οι μορφές είναι ενεπίγραφες: ΚΕΚΡΟΨ, ΓΕ, ΕΡΙ[ΧΘΟΝΙΟΣ], ΑΘΗΝΑΙΑ, [Η]ΦΑΙΣΤΟΣ, ΕΡΣΕ, [ΑΓ]ΛΑΥΡΟΣ, ΕΡΕ[Χ]<Θ>ΕΥΣ, ΠΑΝΔ[ΡΟΣΟΣ],  [ΑΙ]ΓΕΥΣ. ΠΑΛΛ[Α]Σ.

Στο μετάλλιο του αγγείου απεικονίζεαι η Ηώ μεταφέροντας στην αγκαλιά της τον Κέφαλο.

 

Ζωγράφος του Κόδρου

 

Ζωγράφος του Κόδρου

 

Πηγές: Perseus δεσμός, Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Βερολίνο, Antikenmuseen δεσμός