ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Coghill, Ο Απόλλωνας καταδιώκει γυναίκα


 

Υδρία καλπίς ύψος 47,5 εκ., βρέθηκε στην Κάπουα, περ. 450-440 π.Χ., Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο 1873,0820.355/E170

 

Στο κέντρο ο Απόλλωνας με κλαδί δάφνης στο χέρι καταδιώκει γυναίκα (τη Δάφνη;). Αριστερά ένας άνδρας με κοντό χιτώνα, χλαμύδα και πέτασο οδηγεί το άρμα του θεού με τα φτερωτά άλογα. Δεξιά δύο γυναίκες, η μία με βλαστό και η άλλη με ανθέμιο.

 

Ζωγράφος του Coghill

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο δεσμός