ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Curti, Διόνυσος, Σάτυροι, Μαινάδες - Θράσσες σκοτώνουν τον Ορφέα


 

Κωδωνόσχημος κρατήρας ύψος 30 εκ., περ. 440-430 π.Χ., Harvard University Art Museums 1960.343

 

Στην α' όψη εικονίζεται στο κέντρο ο Διόνυσος με θύρσο και κάνθαρο με μια Μαινάδα που παίζει τύμπανο και ίσως χορεύει, έχοντας στα μαλλιά της στεφάνι από δύο φίδια και ένα Σάτυρο που παίζει αυλό. Διακρίνεται επίθετο λευκό χρώμα στην ταινία του τύμπανου και στον θύρσο.

Στην β' όψη Θράσσες μαινόμενες, κρατώντας σούβλα και κοπίδα, σκοτώνουν τον Ορφέα ο οποίος είναι πεσμένος στο έδαφος, κρατά τη λύρα του στο ένα χέρι και ανασηκώνει το άλλο προσπαθώντας να αμυνθεί.

Και στις δύο πλευρές του αγγείου το έδαφος ορίζεται με γραμμή.

 

Ζωγράφος του Curti

 

Ζωγράφος του Curti

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Harvard University Art Museums δεσμός