ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πλούσιος ή Στολισμένος ρυθμός Ύστερη Κλασική ΙI

Ομάδα του Λονδίνου E230, Λουτρό


 

Υδρία ύψος 31,75 εκ., 390-370 π.Χ., Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο, 1856,1001.17/E230

 

 Ένας ιπτάμενος Έρωτας βοηθάει μια γυναίκα (Αφροδίτη;) να βγάλει το ρούχο της. Έχει απομείνει μόνο το στρόφιον (στηθόδεσμος). Μπροστά της μια γυναίκα με απλωμένα τα χέρια περιμένει να παραλάβει το ρούχο. Ανάμεσά τους δίφρος, του οποίου τα πόδια είναι δοσμένα με προοπτική. Αριστερά ένας Σάτυρος κοιτάει έκπληκτος και δεξιά μια ακόμη γυναίκα με μακρύ χιτώνα και απόπτυγμα κρατάει κιβώτιο και ταινίες.

 

Ομάδα του Λονδίνου E230

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Βρετανικό Μουσείο δεσμός