ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος της Γενεύης, Οι Νηρηίδες φέρνουν τα όπλα στον Αχιλλέα, Ο Μενέλαος ανακτά την Ελένη


 

Ελικωτός κρατήρας ύψος 46,80 εκ., βρέθηκεσ στην Tarquinia, περ. 470-460 π.Χ., Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου G 482

 

Στη μία όψη του αγγείου οι Νηρηίδες φέρνουν τα ηφαιστειότευκτα όπλα στο Αχιλλέα που κάθεται σε κλισμό και έχοντας καλύψει το κεφάλι του με τον χιτώνα του.

Στην άλλη όψη εικονίζεται σκηνή καταδίωξης γυναίκας. Υπάρχει η άποψη ότι πρόκειται για τον Μενέλαο και την Ελένη.

 

Ζωγράφος της Γενεύης

 

Ζωγράφος της Γενεύης

 

Ζωγράφος της Γενεύης

 

Ζωγράφος της Γενεύης

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου δεσμός, Perseus δεσμός