ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Hasselmann, Ο Έρωτας καταδιώκει νέο


 

Πελίκη ύψος 20,95 εκ., περ. 440-430 π.Χ., βρέθηκε στη Νόλα, Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο 1836,0224.83/E397

 

Φτερωτός Έρωτας καταδιώκει νέο.

 

Ζωγράφος του Hasselmann

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο δεσμός