ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πλούσιος ή Στολισμένος ρυθμός Ύστερη Κλασική ΙI

Ζωγράφος του Ηρακλή, Σάτυροι-Μαινάδα-Έρως


 

Πελίκη ύψος 29 εκ. διάμετρος 19,5 εκ. 400-380 π.Χ., Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο, 1901,0710.5

 

Στην α΄ πλευρά του αγγείου τέσσερις σάτυροι παρενοχλούν μια μαινάδα η οποία είναι μισοξαπλωμένη σε δεμάτι από ξύλα (πυρά;). Πάνω από τη μαινάδα ο Έρως ενθαρρύνει τους σάτυρους, ακουμπώντας τον έναν στο πηγούνι και τον άλλο στο μέτωπο.

Στη β' όψη τρεις νέοι.

 

Ζωγράφος του Ηρακλή. Σάτυροι-Μαινάδα-Έρως

 

Ζωγράφος του Ηρακλή.

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Βρετανικό Μουσείο δεσμός