ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Klugmann, Άρτεμη


 

Λήκυθος ύψος 26,67 εκ., περ. 440-430 π.Χ., βρέθηκε στο Γέλα, Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο 1863,0728.439/E598

 

Μπροστά σε μικροσκοπικό φοινικόδεντρο στέκεται η Άρτεμη εξετάζοντας ένα βέλος. Η θεά φοράει δωρικό σχιστό χιτώνα με απόπτυγμα, σκουλαρίκια κι έχει τα μαλλιά της σε σάκκο. Πίσω της είναι στερωμένο το τόξο.

 

Ζωγράφος του Klugmann

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο δεσμός