ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πλούσιος ή Στολισμένος ρυθμός (Ύστερη Κλασική Ι)

Ζωγράφος του Μελέαγρου, Μαινάδες και Σάτυροι, Τρεις νέοι


 

Κωδωνόσχημος κρατήρας ύψος 34 εκ., διάμετρος 35,6 εκ., περίπου 390-380 π.Χ., Νέα Υόρκη met 06.1021.214

 

Στη μια όψη του αγγείου απεικονίζονται δύο καθιστές μαινάδες και δύο όρθιοι σάτυροι. Μία μαινάδα κι ένας σάτυρος κρατούν θύρσους. Παρότι το θέμα είναι διονυσιακό οι μορφές είναι εξευγενισμένες και ήρεμες. Στη β' όψη απεικονίζονται τρεις νέοι. Ο ένας στα αριστερά στηρίζεται σε ράβδο ενώ ο τρίτος κρατάει στο δεξί του χέρι στλεγγίδα.

 

Ζωγράφος του Μελέαγρου

 

Ζωγράφος του Μελέαγρου

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Νέα Υόρκη, met δεσμός