ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Μίδα, Η Ηώ οδηγεί το άρμα της


 

Στάμνος ύψος 36,83 εκ., περ. 440-430 π.Χ., Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο 1859,0301.5/E449

 

Η Ηώ κρατώντας τα ηνία στα χέρια της οδηγεί το άρμα της που το οδηγούν δύο φτερωτά άλογα πάνω από τη θάλασσα όπως διακρίνεται από τη γραμμή και το δελφίνι κάτω από τα πόδια των αλόγων. Διακρίνονται οι επιγραφές ΕΩΣ, ΛΑ[Μ]ΠΩΝ, προφανώς το όνομα ενός αλόγου.

 

Ζωγράφος του Μίδα

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο δεσμός