ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Μονάχου 2335, Διόνυσος, Σάτυρος και Μαινάδα


 

Κωδωνόσχημος κρατήρας ύψος 36,9 εκ., περ. 440-430 π.Χ., Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου G486

 

Στη μια πλευρά του αγγείου εικονίζεται ο Διόνυσος με κάνθαρο και θύρσο ανάμεσα σε Μαινάδα με πυρσό και οινοχόη και Σάτυρο με λύρα.

 

Ζωγράφος του Μονάχου 2335

 

Ζωγράφος του Μονάχου 2335

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου δεσμός