ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος της Ναυσικάς, Οδυσσέας και Ναυσικά


 

Αμφορέας με λαιμό ύψος 51 εκ., 450-440 π.Χ., Munich, Antikensammlungen, 2322

 

Στη μια πλευρά του αγγείου εικονίζεται ο γυμνός Οδυσσέας η Αθηνά και η Ναυσικά. Ο Οδυσσέας στηρίζει το αριστερό του πόδι σ' ένα βράχο. Κρατάει στα χέρια του, κι έχει και στα μαλλιά του, κλαδιά. Πίσω του υπάρχει ένα δέντρο με ρούχα· είναι τα ρούχα που έπλυνε η Ναυσικά. Μπροστά του στέκεται η Αθηνά, η οποία στηρίζεται στο δόρυ της και φοράει πέπλο, κράνος και την αιγίδα. Πίσω από την Αθηνά στέκεται μάλλον η Ναυσικά. Ακολουθούν τρεις συντρόφισσες της Ναυσικάς και στο τέλος μια υπηρέτρια.

 

Ζωγράφος της Ναυσικάς

 

Ζωγράφος της Ναυσικάς

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Perseus δεσμός