ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πλούσιος ή Στολισμένος ρυθμός (Ύστερη Κλασική Ι)

Ζωγράφος του Νικία, Θυσία


 

Κωδωνόσχημος κρατήρας ύψος 32,1 εκ., διάμετρος 33,9 εκ., 425-375 π.Χ., Νέα Υόρκη, met 41.162.4

 

Στην α' πλευρά του αγγείου εικονίζονται πέντε δαφνοστεφανωμένοι νέοι μπροστά σ' ένα βωμό και είναι έτοιμοι να προσφέρουν θυσία. Το δέντρο της δάφνης που βρίσκεται πίσω από το βωμό παραπέμπει στον Απόλλωνα. Οι δύο από αυτούς στα άκρα φέρουν σε σούβλες τα κρέατα, ενώ ο νέος που βρίσκεται δεξιά του βωμού κρατάει μια πιατέλα με εντόσθια.

Στη β' πλευρά εικονίζονται τρεις νέοι. Αυτός στα αριστερά κρατάει στλεγγίδα κι ο άλλος στα δεξιά στηρίζεται σε ραβδί.

 

Ζωγράφος του Νικία

 

Ζωγράφος του Νικία

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Νέα Υόρκη, met δεσμός