ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πλούσιος ή Στολισμένος ρυθμός Ύστερη Κλασική ΙI

Ζωγράφος της Πασιθέας, Διόνυσος σε άρμα


 

Πελίκη ύψος 24,5 εκ., διάμετρος 15,5 εκ., 400-390 π.Χ., Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου, M 10

 

Στην α΄ πλευρά του αγγείου εικονίζεται ο Διόνυσος με θύρσο σε άρμα που το οδηγούν ένας πάνθηρας, ένας γρύπας, κι ένας ταύρος.

Στη β' πλευρά εικονίζονται τρεις νέοι, οι δύο κρατώντας στλεγγίδα.

 

Ζωγράφος της Πασιθέας

 

Ζωγράφος της Πασιθέας

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Perseus δεσμός, Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου δεσμός