ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος της Πηνελόπης, Αθηνά και Γίγαντες οικοδομούν την Ακρόπολη


 

Σκύφος ύψος 19,9 εκ., διάμετρος 23,1 εκ. 440 π.Χ., Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου G372

 

Στη μια πλευρά εικονίζεται η Αθηνά να προχωρά αποφασιστικά προς τα δεξιά και με υψωμένο το χέρι της να δείχνει προς κάποιο σημείο, εκεί όπου ο Γίγαγντας που την ακολουθεί ως λιθαγωγός να αποθέσει τους βράχους που μεταφέριει στον ώμο του. Πάνω από τον γίγαντα η επιγραφή ΓΙΓΑΣ.

Στην άλλη πλευρά του αγγείου άλλοι δύο γίγαντες, που ανάμεσά τους φυτρώνει μια ελιά, φαίνονται προβληματισμένοι. Πρόκειται για τον «επίσκοπο» των έργων και τον αρχιτέκτονα. Πάνω από τον αριστερό γίγαντα η επιγραφή ΦΙΛΥΑΣ.

Ο Ρόμπερτσον προτείνει την άποψη ότι το όνομα Φιλύας αποτελεί παραποίηση του Φειδίας, ώστε να συνδέσει την παράσταση του αγγείου με το οικοδομικό πρόγραμμα του Περικλή στον ιερό βράχο που συνέβαινε στις μέρες του αγγειογράφου.

 

Ζωγράφος της Πηνελόπης

 

Ζωγράφος της Πηνελόπης

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου δεσμός