ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Πιστόξενου, Θράσσα μαινόμενη δολοφονεί τον Ορφέα


 

Κύλικα λευκού εδάφους, περ. 480-470 π.Χ., Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 15190

 

Στο μετάλλιο του αγγείου γυναίκα της Θράκης με τη χαρακτηριστική δερματοστιξία (τατουάζ), σκοτώνει τον Ορφέα.

Διακρίνονται οι επιγραφές: [ΕΥΦΡΟΝΙΟΣ(;) ΕΠ]ΟΙΕΣΕΝ, ΟΡΦΕΥΣ, Γ[ΛΑΥΚ]ΟΝ.

Στο εξωτερικό του αγγείου εικονίζονται άλογα και άντρες.

 

Zωγράφος του Πιστόξενου

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Τ.Α.Π. δεσμός