ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Shuvalov, Απόλλωνας


 

Οινοχόη, ύψος 16,19 εκ., διάμετρος 9,53 εκ., 425 π.Χ., The Los Angeles County Museum of Art, AC1992.152.20

 

Ο καθιστός στεφανωμένος Απόλλωνας κρατάει με το αριστερό του χέρι ένα κλαδί δάφνης και με το δεξί τείνει ένα πινάκιο.

 

Ζωγράφος του Shuvalov

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, The Los Angeles County Museum of Art δεσμός