ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Spreckles, Κάδμος-Αθηνά


 

Καλυκόσχημος κρατήρας ύψος 45,7 εκ., βρέθηκε στον Ακράγαντα, περ. 450 π.Χ., Νέα Υόρκη, met 07.286.66

 

Στη μία όψη του αγγείου ο Κάδμος, κρατώντας στο χέρι του υδρία και πέτρα κατευθύνεται προς την πηγή του Άρη, για να πάρει νερό, σύμφωνα με την εντολή της Αθηνάς. Η γυναικεία μορφή είναι η νύμφη της πηγής την οποία φυλάει δράκος. Πίσω από τη νύμφη εικονίζονται καλάμια. Στα αριστερά η Αθηνά και δεξιά ο Άρης(;).

Στην άλλη όψη άνδρας ανάμεσα σε δύο γυναίκες.

Η νύμφη κάθεται σε διαφορετική γραμμή εδάφους, δίνοντας έτσι μια ιδέα προοπτικής.

 

Ζωγράφος του Spreckles

 

Ζωγράφος του Spreckles

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Νέα Υόρκη, met δεσμός