ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πλούσιος ή Στολισμένος ρυθμός (Ύστερη Κλασική Ι)

Ζωγράφος της Σουέσσουλα, Αμαζονομαχία


 

Αμφορέας με λαιμό ύψος 35,8 εκ., περ. 400 π.Χ., Νέα Υόρκη, met 44.11.12

 

Στη μια όψη του αγγείου Έλληνας πολεμιστής με ασπίδα, περικεφαλαία και ξίφος βρίσκεται ανάμεσα σε δύο Αμαζόνες. Η μία στα αριστερά σηκώνει το χέρι της κρατώντα κοπίδα ενώ η δεύτερη στα δεξιά κρατά με τα δυο της χέρια σάγαρι (τσεκούρι μονής κοπής). Δεξιότερα πολεμιστής με περικεφαλαία, χλαμύδα και ασπίδα.

Στην άλλη όψη τρεις νέοι.

 

Ζωγράφος της Σουέσσουλα

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Νέα Υόρκη, met δεσμός