ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Τύμβου, Νεκρό αγόρι σε τάφο


 

Λήκυθος λευκού εδάφους, ύψος 19,65 εκ., περ. 460-440 π.Χ., Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο 1842,0728.1002/D35

 

Στο αγγείο εικονίζεται το εσωτερικό ενός τύμβου με την άκαμπτη σορό ενός παιδιού, τυλιγμένη σε ιμάτιο. Το κεφάλι ακουμπά σε διπλωμένο μαξιλάρι και τα μάτια είναι κλειστά. Η γραμμή πάνω από το παιδί ορίζει τον τύμβο και οι ταινίες που κρέμονται θεωρητικά θα βρίσκονται έξω από τον τύμβο.

 

Ζωγράφος του Τύμβου

 

Πηγές: Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο δεσμός