ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος της Οινοχόης του Yale, Ο Ορέστης σκοτώνει την Κλυταιμνήστρα


 

Στάμνος ύψος 35,56 εκ., βρέθηκε στην Κάπουα, περ. 480-460 π.Χ., Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο 1873,0820.374/E446

 

Στην α' πλευρά του αγγείου ο Ορέστης με ξίφος στο δεξί χέρι σκοτώνει τη μητέρα του Κλυταιμνήστρα, εκδικούμενος τον θάνατο του πατέρα του Αγαμέμνονα. Πίσω από την Κλυταιμνήστρα απομακρύνεται ο Αίγισθος. Πίσω από τον Ορέστη ίσως η Ηλέκτρα.

Στην άλλη πλευρά του αγγείου εικονίζεται θυσία σε βωμό. Μια γυναίκα κρατάει οινοχόη πάνω από βωμό που καταλήγει σε ιωνικό κιονόκρανο. Μπροστά της στέκεται άντρας με ανασηκωμένο το δεξί χέρι. Δεξιά και αριστερά δύο γυναίκες με δόρυ(;).

 

Ζωγράφος της Οινοχόης του Yale

 

Ζωγράφος της Οινοχόης του Yale

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο δεσμός