ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πλούσιος ή Στολισμένος ρυθμός (Ύστερη Κλασική Ι)

Ομάδα της Βουδαπέστης, Διόνυσος, Νίκη, Σάτυροι, Μαινάδες


 

Κωδωνόσχημος κρατήρας ύψος 39,6 εκ., περ. 390 π.Χ., Βουδαπέστη, Museum of Fine Arts 50.568

 

Ο Διόνυσος στεφανωμένος κάθεται στο κέντρο της σύνθεσης να κάθεται κρατώντας θύρσο και κάνθαρο. Είναι στραμμένος προς τη Νίκη που παρουσιάζεται μπροστά του κρατώντας δίσκο με εδέσματα και οινοχόη. Εικονίζονται ακόμη δύο Σάτυροι, ο ένας με θύρσο και ο δεύτερος με τύμπανο, και δύο Μαινάδες, η μία με θύρσο και τύμπανο και η δεύτερη με θύρσο. Κάτω από τον θεό εικονίζεται πάνθηρας.

 

Ομάδα της Βουδαπέστης

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Βουδαπέστη, Museum of Fine Arts δεσμός