ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Cleveland, Διόνυσος και Σάτυροι στον ληνό (επώνυμο αγγείο)


 

Κιονωτός κρατήρας ύψος 32,51 εκ., περ. 475-450 π.Χ., Νέα Υόρκη, met 41.162.10

 

Στην α' πλευρά ο Διόνυσος παρακολουθεί τρεις Σάτυρους στο πάτημα των σταφυλιών. Ένας από αυτούς με πάρδαλη ριγμένη πάνω του είναι μέσα στον ληνό και πατάει τα σταφύλια. Κάτω και δεξιά του ληνού βρίσκεται μεγάλο αγγείο που συλλέγει τον μούστο. Αριστερά με πάρδαλη στο χέρι ένας Σάτυρος μεταφέρει σε οξυπύθμενο αμφορέα προφανώς τον μούστο. Ένας τρίτος Σάτυρος, μπροστά από τον Διόνυσο, με τα χέρια τεντωμένα, δίνει τις απαραίτητες οδηγίες.

Στη β' πλευρά Μαινάδα ανάμεσα σε δύο Σάτυρους.

 

Ζωγράφος του Cleveland

 

Ζωγράφος του Cleveland

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Νέα Υόρκη, met δεσμός